Fase 1: Analyse

Projectdocument

Expert Interview project manager

Participant Observation

Doelgroeponderzoek developers (survey)

Doelgroeponderzoek klanten

Doelgroep Analyse

Persona's

Fase 1: Advies

Requirement document

UI Design Patterns

Fase 1: Design

Wireframes

Inspiratiedocument

Design Proces

Designs V1

Designs V1 Clickable prototype

Usability test methodes

Usability test plan

Usability test plan

Usability test analyse

Designs V2 uitwerking

Fase 1: Realisatie

Orchid development

Orchid development analyse

Fase 2: Analyse

Plan van aanpak

Plan van aanpak

Laravel packages beoordelingscriteria

Laravel packages beoordelingscriteria

Laravel Packages analyse

Laravel Packages analyse

Keuzematrix

Fase 2: Prototyping/Proof of Concept

Laravel package Prototypes

Proof of Concept V1

Proof of Concept V2

Fase 2: testing

PoC-V1 Test plan

PoC-V1 Test plan

PoC-V1 Test analyse

PoC-V1 Test analyse

Fase 2: Advies

Adviesrapport

Adviesrapport

Beheren en reflecteren

Beheer document

Reflectie document

Verzamellijst gebruikte bronnen

Verzamellijst gebruikte bronnen